Saint Patrick

Saint Patrick collection

Projekt v rámci studia

Návrh loga včetně manuálu, vizitky, firemního papíru, obálky, potisku firemních triček a dalších aplikací

Filosofie „fiktivní“ oděvní společnosti Saint Patrick operuje fakty, že postava Svatého Patrika (387-461) patří mezi nejpopulárnější světce na světě vůbec. Svatý Patrik je postavou zcela reálnou římsko-britského původu, není postavou spojenou se současností, ale sahá hluboko do historie. To vše působí pozitivně na vnímání identického jména společnosti a z hlediska psychologické marketingové strategie byl název volen tak aby jí přisuzoval apriori setrvalé až „transcendentální“ hodnoty.
V souvislosti se Svatým Patrikem je známa legenda o jeho vyprávění o trojjedinosti Boha, při které použil lístek jetelu. Světec i jetelový lístek jsou dodnes symbolem Irska. Symboly natolik známými, že překračují svou oblíbeností hranice země a staly se univerzálními znaky popularity. Konglomerát těchto významů je velmi dobře využitelný i komerčně. Cokoliv známého obecně vykazuje znaky důvěry a přitažlivosti. Objevuje-li se logotyp společnosti na produktech oděvního zboží má vyšší šance prorazit na trhu, a díky speciální popularitě i na trhu mezinárodním.

Při práci na logu společnosti Saint Patrick došlo ke spojení korporativního názvu a obecného obšírnějšího jména jejího současného produktu Collection. Slovní spojení logotyp záměrně rozděluje kvalitou písma.
U volby fontu pro vytvoření logotypu bych se rád zastavil – cokoliv týkající se tradičních irských kulturních vazeb má tendenci využívat také tradiční estetiku celé řady tzv. keltských písem, novodobých fontů inspirovaných archaickou formou. Pro společnost či firmu zabývající se něčím tak současným jako je každodenní užívání módního oděvního produktu je bezpodmínečně nutná univerzálnost, modernost a individualita. Autorství fontu, ze kterého jsem vycházel a dále jej upravoval dle svých potřeb, přísluší nizozemskému typografovi René Verkaarta, absolventa oboru grafický design na Akademii umění v Maastrichtu byl v roce 2011 zařazen do hvězdné skupiny tzv. beautiful fonts, těch nejlepších titulkových písem schopných upoutat na ty nejzávažnější sdělení ze světa celebrit a politiky. Splňuje všechny znaky pro účely soudobého logotypu – obsahuje individualismus, čistotu, eleganci a akcentuje oblou estetiku použitelnou ve spojení s grafickým symbolem jetelového lístku – jedno, troj nebo jeho čtyř verzi, jež jsem vytvořil jako piktogram, který v kombinaci se zmiňovaným fontem tvoří nezaměnitelní celek. Poslední ze zmiňovaných symbolů, jako přírodní anomálie je navíc znakem štěstí. Využít ji jako komerční značku je tedy nad míru žádoucí.
Barvy logotypu jsou jednoduché a logické. Černá a zelená. Zelená není zcela záměrně národní zelení irskou ale módním pastelovějším odstínem této barvy. Černá – použitá ryze pro písmo je tradiční, stabilní a technologicky jednoduchá a pragmatická.

Požadavek vytvořit značku na vizuální prezentační systém společnosti schopný oslovovat nejširší věkové kategorie je naplněn spojením historické tradice a obliby, univerzálního symbolu štěstí a radosti, a také té nejpříjemnější verze barevnosti, která asociuje spojení s přírodou, s osobními pozitivními zážitky a zároveň je schopna být „trendy“.
Logotyp byl užit na několika konkrétních produktech, které byly v témže programu také vytvořeny – na hlavičkovém papíře, dopisních obálkách, vizitkách, samolepkách, plakátech, propagačních předmětech (klíčenka, propisovací tužka), tričku a deskách grafického manuálu. Dané produkty byly vytvářeny s důrazem na jednoduchost a universálnost tak, aby oslovili co nejširší generační spektrum potenciálních zákazníků. Grafický manuál uvádí modifikace a specifikace jeho použití za předpokladu estetické úměrnosti vůči použitému konkrétnímu podkladu či produktu¨na němž se objeví.
Podmotivem logotypu je logo Green Love označující produkt nové oděvní kolekce. Je odvozením části logotypu Saint Patrick, a používá variantní kombinace jetelového lístku a jeho tvarové podobnosti s tvarem srdce.posted under