Header Občanský Institut

Občanský Institut

Header webu obcinst.cz

2013

Občanský institut (OI) je český think tank (tj. instituce, jejímž cílem je podpora, šíření a rozvíjení jistých myšlenek a hodnot) konzervativně-křesťanského zaměření. Byl založen jako vzdělávací instituce určená k šíření konzervativní ideologie v porevolučním Československu a navazuje na pravicově křesťanský okruh disentu kolem Pavla Bratinky, pořádající před listopadem 1989 „bytové semináře“..posted under